Søndre Vestsidaveg 16 har fått ny eier. Dette kostet boligen.