Nye eiere til Friggsgate 11. Prisen er 1.590.000 kroner.