Forrige gang denne boligen ble solgt, var i 1998. Så mye har den steget i verdi.

foto