Boligen stormer inn på topplisten i Skien kommune siste måneden