Denne boligen har steget 18 prosent i verdi på to år