I løpet av bare tre år steg verdien på denne boligen med nesten 2.950.000 kroner