Sommerfrydvegen 31 har skiftet eier. Her er prisen.