Kjøpte hytte for sju millioner. Rev det meste og bygde ny. Nå selges den for 15 millioner

foto