Det er en grunn til at de setter prisen opp fra 12,9 til 20 millioner kroner

foto