foto
IKKE HELBLÅTT: Det er en form for blåtone på en eller annen måte i alle rommene, men langt fra alt er blått. Anne Grete tar også med seg andre farger gjennom rommene. Foto: Elisabeth Grosvold

En blå tråd gjennom herskapsboligen