Ga 17 mill. for «Kongsgården». Fikk ja til fritidsbruk, mens arving fikk nei på utsettelse av boplikten

foto