Nå vil kommunen «kjøpe» tilbake hyttetomter her og gjøre de om til boligtomter. Det vil koste dyrt