Alle 17 har fått nytt bosted etter bygårdsbrannen. Gårdeier tror han vet hva årsaken til brannen er

foto