Enstemmig nei til å behandle Klosterøya-utbygging

foto