Har planene klare for bygdas første store leilighetsbygg

foto