Kjøpte eiendommen i Grenland for over 100 millioner - dette er planene