Skal bygge 80–100 leiligheter. Dette gir de for kremtomta

foto