Helseforetak kjøpte bolig på pynten til ni millioner kroner