Erkjenner at de gjør forskjell på folk. De får bygge større enn det som er tillatt: – Gladsak

foto