Eveline ville ikke vike på pris. Nå er leiligheten satt ned med 200.000 kroner