Tredje gang noen banket på og ville kjøpe huset, sa de ja

foto