Enorm inter­esse for den isolerte fjell­går­den. Nå er den solgt

foto