Helt på topp: Her fikk 249 hytteeiere ja til å bygge nytt eller utvide

foto