Stein og Reidun planla drømmehuset i ti år. I dag vant de byggeskikkprisen

foto