Da en bjelke falt ned i barnerommet, måtte familien flytte ut