Nesten halvert: Dumper prisen på praktvillaen - igjen