Skolevalget gir oss foreldre en anledning til å gå i oss selv. Hvor er vi på vei?

foto