Flere billeie- og bilabonnement får strykkarakter for avtalevilkårene

foto