Å oppdra et barn som ikke mobber. Sterkere kontroll fra de voksnes side etterlyses.

foto