– Det er mange som avventer og helst vil selge bolig før de kjøper noe nytt. De er urolige for at de blir sittende med to boliger, sier Beathe Gundersen, eiendomsmegler og partner i Nordvik.

– Noen vil ha forutsigbarhet i økonomien og ikke kjøpe før de har solgt for å vite hva man har å bruke før ny bolig landes.

– Det er vanskeligere å få lån nå fordi renta er mye høyere. Når vi skal beregne hvor mye vi kan gi i lån, må vi bruke beregningsmodellene våre på en annen måte, sier konserndirektør Ingjerd Spiten i DNB til NRK.

Utlånsforskriften sier at bankene må teste kundene for å se om de kan tåle en renteoppgang på ytterligere tre prosentpoeng på sin samlede gjeld. Det betyr at de må tåle en rente på over åtte prosent for nye lån, meldte NTB denne uka.

Valgte å trekke annonsen

Trine Johannessen i Skien la ut funkisboligen i Hasselbakken for salg i sommer og hadde visninger både i juni og august. Huset ble først lagt ut til 7.450.000 i juni og ifølge Johannessen var det flere som var interessert, men det ble ikke salg.

I august ble prisen nedjustert til 6.950.000 kroner.

– Da ble budene for lave i forhold til forventninger. Jeg fikk inn flere bud, tett opptil takst, men valgte å ikke godta. Derfor har jeg is i magen og håper og tror på et oppsving i boligmarkedet til våren.

Nå har hun trukket annonsen av markedet for å legge den ut igjen over nyåret.

– Jeg har ikke hastverk med å selge og har heller ikke kjøpt noe nytt ennå.

Hun forteller at det har vært mange interesserte, de fleste barnefamilier fra Oslo, Bærum og Asker som vil flytte hjemover.

– De selger gjerne der med langt høyere pris. Men de vet også at her er «kjøpers marked». Jeg håper på en ny vår med tanke på oppsving i folks privatøkonomi og dermed et bedre salgsmarked her i fjorden. Eller at jeg får solgt privat før det, sier Johannessen.

TIL SALGS: Funkisboligen i Hasselbakken på Bølehøgda ble lagt ut i sommer. Foto: Nordvik/ Diakrit

Går fortsatt på visninger

– Til tross for roligere tider i bransjen går folk fortsatt på visninger og vi selger jo boliger stort sett hver dag, sier Gundersen.

– Vårt beste råd er å kjøpe nå og heller sette overtakelsen litt frem i tid, slik at man har litt bedre tid på å selge egen bolig. Og hvis egen bolig blir solgt raskt, så er det jo bare å fremskynde overtagelsen på boligen som er kjøpt.

Olav Humlegård, daglig leder avd. Porsgrunn DNB Eiendom, sier at man bør bruke tiden med lang overtakelse godt om man ikke har kjøpt bolig før salget.

– Sliter man med å finne ny bolig og lar seg stresse med å få kjøpt kan man risikere å ende opp med en bolig man bare delvis er fornøyd med. Da må man leie en bolig som er komfortabel nok til å kunne bli boende over noe tid og ikke en trang hybelleilighet.

FORSKER: Mari O. Mamre, forsker (påtroppende) Boligmarked og regional utvikling Oslo Metropolitan University. Foto: privat/presse

Helt nødvendig at noen fortsatt kjøper

– Om man bør selge før man kjøper avhenger av krav til økonomisk sikkerhet, om en kan tåle å sitte på to boliglån en stund, og hvor tungt det er å selge akkurat i det lokale markedet og for den type bolig en sitter på, sier Mari O. Mamre som er forsker for Boligmarked og regional utvikling, Oslo Metropolitan University.

Dersom en er avhengig av å vite hva en har å rutte med og marginene er små, mener hun det kan det lønne seg å selge først.

– Men siden mange selger og kjøper i samme marked, vil det også være en gevinst ved at det er mulig å gjøre gode kjøp dersom markedet er svakt, og da kan det også lønne seg å slå til for rett objekt. Har en mulighet til å utsette salget, vil også markedet kunne bedre seg.

Ser en på økonomien som helhet er det helt nødvendig at noen fortsatt kjøper for å sikre markedsdynamikken.

– Satt på spissen, dersom alle venter med å kjøpe før de selger, kan en selv bidra til å svekke boligmarkedet ytterligere, da ingen kjøper og markedet vil drukne i boliger for salg. Vi får en negativ og selvforsterkende spiral, sier Mamre.

SALG: Eiendomsmegler Beathe Gundersen hos Nordvik ved et tidligere salg av en enebolig. Foto: Tore Øyvind Moen (Arkivfoto)

Blitt strengere

– Det er bankene som sitter med styringen på hvem som får kjøpe eller ikke. Bare den siste uka har tre kunder som vært på visning hos meg ikke fått finansieringsbevis i banken. De har hatt det tidligere, men banken har trukket det tilbake på grunn av strengere regler. Det er klart at det er fortvilende å være selger, men ikke minst kjøper, som har et behov, sier Beathe Gundersen.

– Det er bankene som holder de i tøylene, hvis bankene sier «nei, vent», så stopper man opp boligmarkedet. Jeg håper at bankene kan gi oss en trygghet om at det blir stabilt og finner gode finansieringsløsninger for kundene sine, som gjør at man kan kjøpe før man selger.

– Ved utstedelse av finansieringsbevis gjøres det en ordinær kredittvurdering på samme måte som ved innvilgelse av boliglånet, sier Kenneth Sjåvåg, privatøkonom i Sparebanken Sør.

– Vi benytter finansieringsbevis og dette er gyldig i inntil tre måneder. Det er ekstremt viktig både for deg og banken at din økonomi skal være god nok til å tåle en renteoppgang på inntil tre prosentpoeng. Ingen er tjent med at du ikke klarer forpliktelsene dine. Når tre måneder er gått må finansieringsbeviset fornyes, og dersom rentene da har steget vil de risikere at maks lånebeløp blir noe redusert.

GODE RÅD: Kenneth Sjåvåg, Privatøkonom i Sparebanken Sør. Foto: Pressebilde Sparebanken Sør

Vanskeligere enn før

Sjåvåg sier at boligmarkedet er i endring og at det ser ut som om det er noe vanskeligere å selge boliger nå enn tidligere, spesielt dyrere boliger.

Noen velger å kjøpe bolig før man selger, da er det mange som benytter seg av mellomfinansiering.

– Mellomfinansiering betyr at du har to lån å betale på i en periode - dette kan være enda tøffere nå som renten faktisk er blitt noe å snakke om etter at vi har hatt mange år med ekstremt lav rente. Selger du før du kjøper slipper du også denne usikkerhet rundt når du får solgt og eventuell til hvilken pris. Derfor kan det å selge først være et godt bidrag til søvnkvalitet for mange. I tillegg gjør det at du vet hva du sitter igjen med etter salg og slik sett vet med hundre prosent sikkerhet hva du har å putte i den nye boligen.

Han legger til at når det gjelder mellomfinansiering avhenger dette av kundenes totale situasjon som hvor mye lån de har på gammel bolig og hvordan økonomien er uten om det.

– Dersom kundene har en bolig i dag som er relativt høyt belånt, vil vi i mange tilfeller anbefale dem å selge nåværende bolig før de kjøper ny. De aller fleste av våre kunder innvilges mellomfinansiering når vi mener dette er forsvarlig. Et mellomfinansieringslån har cirka én prosent høyere rente enn ordinær boliglånsrente, sier Sjåvåg.

Kan lønne seg å ha is i magen

Forsker Mari O. Mamre mener at det for mange som skal selge kan lønne seg å ha is i magen i boligmarkedet nå.

– Den nære historien har en rekke eksempler på at det på sikt kan lønne seg å leie ut om man har mulighet til det. Eksempelvis falt boligprisene i Norge rundt 11 prosent mellom april og desember 2008, da finanskrisen utløste høy usikkerhet og stigende renter.

Styringsrenten var skyhøy i september 2008 med 5,75 prosent. Den ble senere satt raskt ned igjen, i takt med svakheter i norsk økonomi.

– Per august 2009 var boligprisene tilbake der de startet før fallet, og markedet betydelig lettere. De som solgte bolig i dette tidsrommet kunne dermed gå på et betydelig tap, eller ikke få den verdiøkningen de ville fått om de ventet. Nå er det usikkert fremover når rentetoppen nås, men det er samtidig flere tegn til svakheter i norsk økonomi. Det taler for at rentetoppen denne gang kan nærme seg og boligmarkedet igjen kan snu oppover, avslutter Mamre.