Ernæringsekspertene så nærmere på 13 ferdigretter: Tre fikk karakteren 2, to fikk 5

foto