Du styrer om barnet lykkes – men ikke slik du tror