Forskere fant sterk sammen­heng mellom kosthold og barns person­lighet: – Viser seg å være enda klarere enn vi tidli­gere har trodd