Raser ut av butikkene - på en uke solgte Frode over et halvt tonn