Den sies å være supersunn og «alle» skal ha den. Helena (32) har kastet seg på trenden

foto