– Fra fredag til søndag registrerte vi 125 skader på bygninger relatert til frost, men vi venter at antallet stiger betraktelig gjennom uken, for det er stor pågang på telefon hos oss nå, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank1 og DNB. Både utvendige og innvendige røranlegg gir problemer i kulda. I mange tilfeller vet ikke kundene hvor det er frosset.  – Hvis du opplever at rørene fryser, er det viktig at du stenger hovedstoppekranen for å unngå vannlekkasje når isen tiner igjen. Husk at det begynner å renne vann først når isen smelter, påpeker Hofstad-Nielsen.

Tining førte til brann

Skadeforebyggeren advarer mot å gå alt for kreativt til verks for å tine opp rørene igjen.

– Vi anbefaler å være forsiktig med tining av frosne rør. Det har faktisk hendt at bruk av varmepistol for å tine rør, førte til at huset tok fyr. Det tryggeste er å kontakte en rørlegger for kyndig veiledning, råder Hofstad-Nielsen.

Therese Hofstad-Nielsen

Skadeforebygger i Fremtind forsikring

Hva dekker forsikringen?

  • Hvis du får en skade på bygningen, vil skaden bli dekket av forsikringen og boligen vil bli satt tilbake i den stand den var før skaden.

  • Blir boligen ubeboelig, dekker forsikringen også meromkostninger til et midlertidig sted å bo, til boligen igjen blir beboelig.

  • Det er likevel viktig å huske på å gjøre forebyggende tiltak, for viser det seg at man ikke har hatt nok varme på, kan dette medføre en risiko for at man ikke vil få full dekning av forsikringen eller avslag på skaden.

  • Dersom boligen har fryst vannrør og av den grunn ikke tilgang til vann, vil forsikringen dekke tining av utvendig rør på inntil 50 000 kroner