Ikke forvent at ferien med mine-og-dine-barn skal gjøre dere til én familie