Som foreldre bør vi være en motvekt til skolepresset