Å falle fra hverandre og finne seg selv på nytt er en viktig del av det å være ungdom, sier psykologen.