foto
Platået brukes til både avslapning og hyggelige selskap. Det er bygget nokså lavt, for å frigjøre mest mulig plass og for gi ro i rommet. Foto: Anne Elisabeth Næss

Bli med inn i arkitektens hjem: – Hvordan kan små boliger utnyttes best mulig? Det var det jeg jobbet ut fra.

– Jeg har latt meg inspirere av tradisjonelle japanske hus, der platået har som funksjon å være et slags skille i boligen, sier Rasmus Steen Pettersen (33).