Jon Fosses Nobel-foredrag kan forstås som ramsalt kritikk av dagens foreldrepraksis