Eksperter: Barnets evne til selvregulering er avgjørende for hvordan fremtiden blir

– Selvregulering er viktigere enn intelligens, sier professor i pedagogisk psykologi.

Det er ikke for sent å utvikle evnen til selvregulering etter de fem første årene, sier professor Terje Ogden: – Barn er både mer mottagelig og lærenemme i tidlig alder, men det betyr ikke at man ikke kan påvirkes senere i livet. Foto: Shutterstock