Kan du validere barnas følelser og sette grenser samtidig?