70 prosent av alle proble­mer i parfor­hold er uløse­lige. Slik kan dere ha det bra sammen like­vel

foto