– Det er viktig at du er helt ærlig når du ringer og fortel­ler hvor­dan situa­sjo­nen din er