Det sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, i en pressemelding.

I 1999 var gjennomsnittsalderen på bilparken i Norge 9,9 år. I 2023 hadde den økt til 11 år.

– Dette er helt klart en utvikling som går i feil retning. Vi vet at nyere biler er langt mer sikre i trafikken enn gamle biler. Så denne utviklingen er ikke bra for trafikksikkerheten, sier Sødal.

Dårligere sikkerhet

I Norge var det i 2023 registrert 2 841 502 personbiler. Av disse var 651 633 biler 16 år eller eldre. Det tilsvarer 23 prosent av bilparken.

– Det er alt for mange gamle biler på veiene. Sikkerheten for de som kjøre så gamle biler er dårligere enn de som kjører nyere biler. I tillegg har eldre biler høyere utslipp enn nyere biler, sier Nils Sødal.

Nils Sødal

Senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Vil øke vrakpanten

Den viktigste årsaken til at færre dør i trafikken er bedre sikkerhet i bilene. Ulike typer sikkerhetsutstyr i bilene har økt kraftig i omfang siden 1990-tallet til dag. Det startet med airbag og ABS-bremser, mens nå har vi i tillegg mye annet sikkerhetsutstyr.

- Økende alder i bilparken i Norge er ikke et godt tegn. Når vi vet at nye biler er sikrere enn gamle biler, må det tas grep for å få de eldste, minst trafikksikre og minst miljøvennlige bilene av veiene. Derfor må vrakpanten settes opp, sier Sødal.

Alder på bilAntall personbilerFordeling i prosent
Under 4 år479 56616,9 %
4-7 år597 08621 %
8-11 år603 34221,2 %
12-15 år509 87517,9 %
16-20 år391 85613,8 %
Over 20 år259 7779,1 %
Total2 841 502100 %