Siri Aavitsland og Torgeir Gilje Lid med det restaurerte eldhuset i bakgrunnen. Bygget i gråstein er morfar Serinius sitt verk. Foto: Jonas Haarr Friestad

De bor i låven, sover i fjøset, dusjer i siloen og lager mat i møkkakjelleren. Slik forvandlet de småbruket

Utvendig ser dette ut som en låve. Innvendig er det en helt annen sak.