Har sendt ut advarsel etter flere forsøk på svindel