Skummelt å snakke i forsamlinger? Dette kan gjøre det enklere, sier eksperten.