Spesielt én diagnose har hatt kraftig økning - fastlege Gisle Roksund er ikke overrasket